Ta zakładka dedykowana jest osobom które korzystają za naszym pośrednictwem z ubezpieczenia NNW dzieci zarówno oferowanego w szkołach i przedszkolach za naszym pośrednictwem jak i dla osób które chcą ubezpieczyć swoje pociechy indywidualnie.

Jak zawsze dbamy o jakość naszego autorskiego programu ubezpieczeń Szkolne NNW Dlatego też w  2023 roku postawiliśmy na oferty 2 silnych marek koncernu finansowego VIG - VIENNA INSURANCE GROUP do której należą towarzystwa ubezpieczeniowe Inter Risk TU SA i Wiener TU SA oraz nową ofertę TUiR ALLIANZ SA

 

Nasza oferta to : 

Wybierz opcję która Ciebie interesuje. Zakres jest przedstawiony w poniższej tabeli, a wysokość świadczeń i składek jest uzależniony od rodzaju placówki edukacyjnej do której uczęszcza lub uczęszczają Twoje dzieci.

Pamiętaj, że w ubezpieczeniu zastosowanie maja Ogólne Warunki Ubezpieczeń tzw OWU oraz ew. postanowienia dodatkowe stanowiące załącznik do OWU i polisy. Zakupując ubezpieczenie potwierdzasz zapoznanie się z w/w oraz ich akceptacje.

 

Wybierając wariant ubezpieczenia potwierdzasz również, że zaproponowany zakres ubezpieczenia odpowiada Twoim potrzebom ubezpieczeniowym

                                                                        

Maksymalna suma ubezpieczenia 80 000 ZŁ 100 000 ZŁ 100 000 ZŁ
Zniżka dla rodzeństwa NIE TAK 50 % NIE
Trwały uszczerbek na zdrowiu TAK TAK TAK
Urazy nie powodujące trwałego uszczerbku TAK max. 200 zł

TAK   - 1 % SU

max. 1 000 ZŁ

NIE
Świadczenie za pobyt w szpitalu po wypadku

TAK

pobyt min. 2 dni

/ płatne od 1 dnia

TAK

pobyt min. 1 dzień /

platne od 1 dnia

TAK

pobyt min. 24h

Świadczenie za pobyt w szpitalu z pow. choroby

TAK

pobyt min.3 dni

/ płatne od 3 dnia

TAK

pobyt min. 3 dni /

płatne od 3 dnia

NIE
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych po NW TAK TAK TAK
Zwrot kosztów leczenia tj. :  
wizyty lekarskie TAK TAK TAK
zakup leków TAK TAK TAK
badania TAK TAK TAK
rehabilitacja TAK TAK TAK
odbudowa stomatologiczna TAK TAK TAK
Poważne zachorowania TAK TAK NIE
Koszty zakwaterowania rodzica w czasie hospitalizacji dziecka NIE TAK TAK
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej - brak uczestnictwa w skutek NW NIE TAK TAK
Opcje dodatkowe: Pomoc medyczna Pomoc medyczna  
  Hejt STOP Cyberbezpieczeństwo  
  Korepetycje po NW Pomoc psychologiczna oraz prawna Pomoc psychologiczna po NW